Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > C04 Vreugde die nooit verveelt - gezondheid
zoeken
printen

C04 Vreugde die nooit verveelt - gezondheid

 

Hoe moeten we ons de eeuwige vreugde in de hemel voorstellen? Altijd maar blij zijn, eeuwig 'alleluia' zingen? Gaat dat niet vervelen? Zolang we niet in de hemel zijn, maar wel weten dat het er altijd goed en aangenaam is, kunnen we ons er slechts bij benadering een voorstelling van maken. Augustinus vergelijkt de hemelse vreugde met gezondheid die ons ook nooit verveelt: we vinden het zelfs zo normaal dat we gezond zijn dat we daar niet eens aandacht aan besteden. Maar zodra we iets mankeren, griep of een gekneusde hand of erger, dan weten we ineens hoe belangrijk gezondheid is! Dan realiseren we ons hoe het hoort te zijn en missen we de natuurlijke situatie. Zo mag je je de hemel voorstellen. Wij krijgen immers nooit genoeg van onze eigen gezondheid. 


[2] Kijk dat is pas vreugde, mijn geliefde broeders en zusters, de vreugde in het samenzijn met elkaar, de vreugde in het zingen van psalmen en hymnen, de vreugde in het herdenken van het lijden en de verrijzenis van Christus, de vreugde in de hoop op het toekomstig leven.
Als wat we hopen ons al zoveel vreugde schenkt, hoe zal het dan zijn als we het in handen hebben? Kijk, in onze dagen wanneer we het alleluja horen, verandert eigenlijk onze geest. Is het dan niet alsof we een voorproefje krijgen van de verheven stad Jeruzalem? Als deze dagen ons al zo'n vreugde schenken, hoe zal de dag dan wel zijn waarop wordt gezegd: "Kom gezegenden van mijn Vader, en ontvang het Rijk". De dag waarop alle heiligen bijeen worden gebracht, waarop mensen die elkaar niet kenden, elkaar in die stad zien, en mensen die elkaar wel kenden, elkaar daar terugkennen. Daar zal men zo met elkaar omgaan, dat er nooit een vriend verloren gaat en er nooit angst hoeft te bestaan voor een vijand.

Luister maar, we zingen alleluja. Dat is fijn, dat is vrolijk, vol blijdschap, genoegen en zaligheid. Toch worden we het moe, als we altijd alleluja zouden zingen. Maar wanneer het telkens op een bepaalde tijd van het jaar er weer is, hoe fijn is het dan als het terugkeert, en wat een verlangen laat het in ons achter als het ophoudt! De blijdschap zal daar toch niet van dien aard zijn dat ze ons tegen gaat staan? Nee, natuurlijk niet.
Mocht iemand vragen: "Maar hoe komt het dan, dat daar altijd blijdschap is en dat die nooit in weerzin omslaat?" Als ik u in dít leven iets laat zien wat u onmogelijk kan tegenstaan, gelooft u vast wel dat het daar helemaal zo zal zijn. Men kan genoeg krijgen van eten, van drank, van theater, hier genoeg van krijgen, daar genoeg van krijgen, maar niemand heeft ooit een hekel gekregen aan zijn gezondheid. Zoals men hier dus, in dit sterfelijk bestaan van het lichaam, in deze broosheid, in deze afkeer van de last van het lichaam nooit weerzin kan krijgen tegen gezondheid, zo zal men daar nooit genoeg krijgen van genegenheid, onsterfelijkheid en eeuwigheid.

Augustinus' sermo 229B,2 in : Als licht in het hart p. 119 Alle Publicaties 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Als licht in het hart
Als licht in het hart : Preken voor het liturgisch jaar (1) [ sermones de tempore] / Augustinus ; vertaald door Joost van Neer, Martijn Schrama OSA, Anke Tigchelaar en Paul Wammes; ingeleid en van aantekeningen voorzien door Martijn Schrama o.s.a. - Baarn: Ambo, 1996. - (Ambo-Klassiek). - p. 295. - ISBN : 90-263-1390-x. - lees verder
15 Maart 2020