Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
zoeken
printen

Adv02

Advent 2006 : Op zoek naar een nieuwe regering

 

Op zondag 3 december 2006 begint een nieuw liturgisch jaar. Vanaf de vierde zondag vóór 25 december bereiden christenen zich op Kerstmis voor. Omdat Kerstmis dit jaar op maandag valt is de adventsperiode deze keer bijzonder kort. Maar in winkels en rond enkele woonhuizen is de \"kerstsfeer\" al geruime tijd vóór de advent duidelijk aanwezig. De wereld maakt zich op voor de laatste economische impuls van dit jaar. Intussen worden in Nederland verschillende mogelijkheden gewikt en gewogen voor een nieuwe regering.
Een van Augustinus\' tijdgenoten en geestelijke leiders was bisschop Ambrosius in Milaan. Deze stad had in de vierde eeuw keizerlijke allure en fungeerde in die tijd als knooppunt van westerse en oosterse culturen. Ambrosius gebruikt de beginregel van het kerstevangelie om de politieke machthebbers een kritisch-religieuze spiegel voor te houden: het keizerlijke decreet voor een volkstelling wordt vergeleken met Gods heerschappij in Jezus Christus. 

Het gebeurde in die dagen dat keizer Augustus een decreet uitvaardigde dat er aangifte moest worden gedaan over heel de wereld. (Lc 2,1)

Ambrosius tekent daarover aan: \"Nu wij over de geboorte van de Heiland gaan spreken is het, dachten wij, niet misplaatst de vraag op te werpen naar de tijdsomstandigheden waarin Hij ter wereld kwam. Wat heeft nu de aangifte van wereldse gegevens te maken met de geboorte van de Heer? Dat is een goddelijk mysterie. Onder het uiterlijk van de wereldse aangifte voltrekt zich er namelijk een op geestelijk vlak, niet voor de aardse maar voor de hemelse vorst bestemd. Die aangifte van het geloof registreert het innerlijk leven van de mensen, ... niet om dwangsommen op te eisen maar om die af te schaffen. In de voorafbeelding werden op geestelijke manier de namen van het volk aan Christus opgegeven. Hier worden geen landerijen opgemeten, maar zielen en harten gepeild. Hier worden geen grenzen vastgesteld maar vooruitgeschoven. Hier maakt men geen onderscheid tussen oud en jong, maar wordt iedereen bijgeschreven. Niemand is immers van deze heffing vrijgesteld, omdat mensen van alle leeftijden schatplichtig zijn aan Christus. ... Bij deze aangifte hoeft u niets te vrezen dat schrik aanjaagt, niets dat harteloos aandoet, niets dat ongelukkig maakt. Deze aanslag ondertekent iedereen alleen met het geloof. Wilt u weten hoe de belastingdienaren van Christus zijn? Zij krijgen de opdracht de vermogens op te nemen zonder stok en terreur, het volk te winnen met welwillendheid, het zwaard in de schede te steken en geen goud te bezitten (Vgl. Mt 10,9-10, Mc 6,8-9 en Lc 9,3). Met zulke belastingdienaren is de wereld gewonnen! Kortom, de plicht om zich te melden gold de hele wereld. Daaruit kunt u opmaken dat die aangifte niet van Augustus maar van Christus uitging.\" (ex.eu.Lc. 2,36-37)


Tekst: Hans van Reisen
Gebruikte literatuur : Zingen met mijn geest en ook met mijn verstand : Uitleg van het evangelie volgens Lucas = Expositio evangelii secundum Lucam / Ambrosius van Milaan ; vert., ingeleid en van aant. voorzien door Peter Eijkenboom SJ., Fried Pijnenborg SJ, Hans van Reisen. – Budel: Damon, 2005. - ISBN : 90 5573 644 9. - ; 590 p.

kleiner A  -  A groter
Sitemap
21 Mei 2019