Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
zoeken
printen

Adv01

Bereid de weg voor de Heer: advent 2005

Dit jaar waarin kerstmis op zondag valt, vieren we de langst mogelijke adventstijd. De voorbereiding op het feest van Gods menswording begint dit jaar op zondag 27 november en omvat dus vier volle weken.

In de vierde eeuw kenden christenen overigens geen adventstijd. Wel vier(d)en vele christenen op woensdag 7 december vele christenen de gedachtenis aan Ambrosius van Milaan (339-397). Ambrosius was bisschop van Milaan vanaf 7 december 374. Dit gedachtenisfeest staat bij uitzondering dus niet in verband met een sterfdag maar met een bisschopswijding. Dit jaar presenteert het Augustijns Instituut tijdens de advent op een besloten studiedag de eerste volledige Nederlandse vertaling van Ambosius\'uitleg van het evangelie volgens Lucas. Ambrosius heeft in de huidige Dom in Milaan (onderste gedeelte) in het jaar 387 Augustinus gedoopt. Augustinus op zijn beurt was onder de indruk van Ambrosius\' bijbeluitleg.

Van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament besteedt dat van Lucas de meeste aandacht aan het geheim van Gods menswording. Twee lange hoofdstukken zijn er gewijd aan geboorte en jeugd van Jezus en diens wegbereider Johannes. De verhalen over hun geboorte en naamgeving zijn omlijst met engelverschijningen en moederlijke lofprijzingen. De eerste twee hoofdstukken van dit evangelie zijn dan ook populair voor verkondiging en bezinning in de adventstijd. Ambrosius\' toelichtingen bij deze verhalen zijn een lust voor het bijbels en liturgisch hart. Op de tweede en derde zondag van de advent staat in de adventsliturgie de persoon centraal die de grootste der profeten wordt genoemd maar ook de kleinste in het koninkrijk van God.

Ambrosius schildert Johannes de Doper met streken van de profeet Elia: \"Johannes zal voor de Heer uitgaan met de geest en de kracht van Elia. (Lc 1,17) Een voortreffelijke combinatie, want de geest werkt nooit zonder kracht en zonder geest is er geen kracht. Misschien staat er \"in de geest en de kracht van Elia\" omdat de heilige Elia grote kracht en genade bezat: de kracht om de gemoederen van velen terug te brengen van ongeloof tot geloof, de kracht zich zonder ongeduld van spijs en drank te onthouden, alsook de geest om profeet te zijn (1 K 17,3). Elias was in de woestijn, zo ook Johannes (Mt 3,1 en Mc 1,4). Elia werd door de raven gevoed (1K 17,6), Johannes, met sprinkhanen en wilde honing uit de struiken, hij onderdrukte iedere lokkende lust, zette sober leven voorop en liet weelde ver beneden zich (2 K 1,8 en Mt 3,4). Elia zocht niet de gunst van koning Achab (2 K 1,7) Johannes tartte die van Herodes (Mt 14,3, Mc 6,17 en Lc 3,19). Elia splitste de Jordaan (2 K 2,14) Johannes veranderde die in een heilzaam bad (Mt 3,5-6 en Mc 1,5). Johannes vertoefde met de Heer op aarde (Mt 3,13-15), Elia verscheen met Hem in glorie (Mt 17,3, Mc 9,4 en Lc 9,30). Johannes is de voorloper van de eerste komst van de Heer (Mt 3,11-12, Mc 1,7-8, Lc 3,16-18 en Joh 1,26-27), Elia de voorloper van diens tweede komst (Mal 3,23, Mt 11,14; 17,11-13 en Mc 9,11). Elia besproeide na drie jaren de aarde met regen (K 18,1.45), Johannes besproeide drie jaar de dorre grond van ons lichaam met het water van het geloof.\"

 

Tekst: Hans van Reisen
Literatuur : Ambrosius\' expositio evangelii secundum Lucam 1,36 in : Zingen met mijn geest en ook met mijn verstand: uitleg van het evangelie volgens Lucas [Expositio evangelii secundum Lucam] / Ambrosius van Milaan ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Peter Eijkenboom S.J., Fried Pijnenborg S.J. en Hans van Reisen. - Budel : Damon, 2005. - 596 p. - ISBN : 90-5573-644-9. - € 39,90.

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
21 Mei 2019