Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
zoeken
printen

Pin03

Het onderpand : uit een pinksterpreek van Augustinus



God houdt van een feest waar godsvrucht bloeit en liefde gloeit. Ja, want dat gebeurt als de Heilige Geest er is. De apostel Paulus legt het ons uit als hij zegt: “Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken.” Bij de komst van de Heilige Geest werden honderdtwintig personen die op één plaats bijeen waren, vervuld. Honderdtwintig personen, die zich hielden aan Christus’ belofte. Hij had immers gezegd dat ze in de stad moesten blijven totdat ze uit den hoge met kracht zouden worden toegerust. “Ik zend u,” zei Christus, “wat Ik u heb beloofd.” Wat een trouwe belover, wat een milde gever! Wat Hij op aarde had beloofd... Hij steeg op naar de hemel en Hij zond het! We beschikken over een onderpand van het eeuwige leven dat ons wacht, en van het rijk der hemelen. Hij heeft ons niet lang geleden een belofte gedaan en die heeft Hij niet gebroken. Als het gaat om wat wij in de toekomst kunnen verwachten, zou Hij zijn belofte nooit breken!

Literatuur
:
Als licht in het hart: Preken voor het liturgisch jaar (1) / Augustinus ; vertaald door Joost van Neer, Martijn Schrama OSA, Anke Tigchelaar en Paul Wammes; ingeleid en van aantekeningen voorzien door Martijn Schrama o.s.a. - Baarn: Ambo, 1996. - ISBN : 90-263-1390-x. - preek 378, p. 244-246.

kleiner A  -  A groter
Sitemap
12 Juli 2019