Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
zoeken
printen

V04

Kracht wordt in zwakheid volkomen: Augustinus over het fundament van de kerk

Petrus is de eerste in rang onder de apostelen en de meest spontane in de liefde voor Christus. Vaak is híj het die namens de hele groep spreekt. Toen de Heer Jezus Christus zijn leerlingen eens vroeg wie Hij volgens de mensen was, antwoordden zij dat de mensen daar verschillende opvattingen over hadden. Maar toen Hij daarop vroeg: “En jullie, wie ben Ik volgens jullie?” was het Petrus die antwoordde: “U bent Christus, de Zoon van de levende God.” Alleen Petrus geeft dit antwoord, namens de groep, alleen Petrus vertegenwoordigt de eenheid binnen de groep.

Toen zei de Heer tegen hem: “Gelukkig ben jij, Simon Barjona. Niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld, maar mijn Vader die in de hemel is.” En Hij vervolgde: “En Ik zeg jou…” alsof Hij wilde zeggen: “Omdat jij tegen Mij hebt gezegd dat Ik Christus ben, de Zoon van de levende God, zeg Ik tegen jou dat jij Petrus bent.” Voorheen heette hij namelijk Simon. Die nieuwe naam, Petrus, werd hem door de Heer gegeven. Waarom werd het Petrus? Omdat Petrus naar de Kerk moest verwijzen. Want Christus is de petra, de steenrots, en daarom is Petrus het volk van de christenen. Het stamwoord is petra. Petrus komt dus van petra en niet petra van Petrus. Zoals Christus niet van christen komt, maar christen van Christus. De Heer zei dus: “Jij bent Petrus, maar op deze steenrots,” die je hebt beleden, “op deze steenrots,” die je hebt erkend toen je zei dat Ik Christus was, de Zoon van de levende God, “zal Ik mijn Kerk bouwen. Met andere woorden: “Op Mijzelf, de Zoon van de levende God, zal Ik mijn Kerk bouwen. Op Mijzelf zal Ik jou bouwen, niet op jou Mijzelf.”

Tekst: Fragment uit Augustinus\' preek 76 (gehouden tussen 410 en 412)
Gebruikte literatuur
Van aangezicht tot aangezicht: Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs [sermones de scripturis 51-94] / Aurelius Augustinus; vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar; ingeleid door Joost van Neer. - Amsterdam: Ambo-Anthos, november 2004. - 676 p. - ISBN: 90-263-1890-1. - p. 382-383

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
21 Mei 2019