Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Home > Actueel
zoeken
printen

Actueel

 

   

 

 

 

zat 9 okt Catharijneconvent Utrecht

In navolging van Augustinus
boekpresentatie van Martijn Schrama 

Dit boek In navolging van Augustinus biedt een historisch overzicht van de theologie van de Augustijnenschool.

Vanaf de 13e eeuw zochten generaties Augustijnen in hun theologie naar een balans tussen leer en beleving. De Augustijnenschool benadrukte in navolging van Augustinus de innige en onlosmakelijk verbondenheid van God kennen en beminnen en de integratie van beide. De bundel focust op deze verbondenheid tussen denken en doen, van kennen en willen. 
informatie zie Agenda, 2de item

WIE
WAT
WAAR
WANNEER

Augustijnse Agenda najaar 
 
zat 2 okt   Augustijns Verband
                Augustinus en de economie
zat 9 okt   TiU Luce Utrecht
                Martijn Schrama - boek 
zat 23 okt  Augustijns Instituut Utrecht
                3de dl Verhandelingen op het
                Johannesevangelie
zat 13 nov DomusDELA Eindhoven 
                Augustijnendag
zat 20 nov Aug.Hist.Inst. Leuven
                Augustinusdag 
zie AGENDA

 

   Digitale Augustinus Studientag 
Würzburg 
vrijdag 18 juni 
14.00 - 18.00 uur 

Zwischen caritas und concupiscentia 
Augustinus und die Liebe 

online aanmeldingsformulier
www.augustinus.de/studientage  

programma (pdf)

   

soundcloud Joop van der Elst
Twee interviews met Hans van Reisen over en passages uit Schrijf me (brief 138) 

zie Soundcloud Joop van der Elst 

het vertaalteam van Als licht in het hart

25 jaar Als licht in het hart 

Een paar foto's uit 1996 bij de presentatie van de eerste bundel vertalingen, uitgegeven door het Augustijns Instituut. 

Pasen

10 mooie Paascitaten op de pagina 
Citaten> Liturgisch Jaar >Pasen

Schrijf me en ik stuur antwoord. Acht brieven van Augustinus

april 2021

Schrijf me en ik stuur je antwoord. Acht brieven [Epistulae 29 en 132-138] / Aurelius Augustinus; vertaald, ingeleid en van aant. voorzien door Arie Akkermans en Hans van Reisen, m.m.v. Vincent Hunink.

nieuwsbrief 
26 febr 2021 

maart 
nieuwsbrief nr 31 

Nieuwsbrief met recent verschenen boeken en video's op YouTube rondom Augustinus

januari 2021

Zorg voor de ziel 
Augustinus inspireert
/ Gabriël Quicke 

Inspirerende ideeën van Augustinus over zijn rol als zielzorger voor kerk en samenleving. 
Ook recent verschenen: Maria, de waardigheid van de aarde. Augustinus' visie op de moeder van Christus.

 

 

Als 46ste President van de Verenigde Staten heeft Joe Biden in zijn inaugurele speech Augustinus geciteerd: "Many centuries ago, Saint Augustine, a saint of my church, wrote that a people was a multitude defined by the common objects of their love. What are the common objects we love that define us as Americans? I think I know. Opportunity. Security. Liberty. Dignity." Een citaat uit De civitate Dei (de Stad van God) XIX, 24: 'Een volk is een gezelschap van vele met rede begaafde wezens, bijeengebracht door een eendrachtig deelgenootschap in dingen die ze liefhebben.' Augustinus legt in XIX 23 uit dat overeenstemming over gerechtigheid en algemeennut een volk tot een volk maakt. Een mooi citaat in de eerste speech van president Biden waarin Unity het thema is.

speech zie NOS op https://www.youtube.com/watch?v=nYILcaiJ3VY  
citaat zie de pdf op de pagina Stad van God

prof. dr. Anthony Dupont

'Houd de Kerk in het midden': Kerk, samenleving en Christus in Augustinus van Hippo. 
De inaugurele rede van prof. dr. Anthony Dupont, gehouden op 16 december 2020 aan de KU Leuven - fac. Theologie. 
Deze lezing is een van twee inaugurele redes die die dag gehouden werden. De lezing van Anthohy Dupont is in het Nederlands en begint bij 1.27 minuten. Zie https://www.youtube.com/watch?v=JrGOrLzrbSU  

Wat zegt Augustinus over het bidden

Wat zegt Augustinus over het bidden? 

Een lezing van 45 minuten met citaten uit het werk van Augustinus. De inhoud is in twee delen ingedeeld: hoe komt je in contact met God: wat gaat aan het bidden vooraf;  hoe kun je bidden? Lezing van Ingrid van Neer-Bruggink, zie YouTube https://www.youtube.com/watch?v=J0pDREWzbA8

 

Advent 2020

Begin van het nieuwe liturgisch jaar
Zie Webarchief> Liturgisch Jaar > B-jaar

De hand van God door Lorenzo Quinn 

 

Aguustijns Historisch Instituut Leuven-Heverlee

zaterdag 21 november AHI Leuven
Leiderschap in tijden van crisis
      via YouTube

Leiderschap in tijden van crisis
Hemel, wat een mogelijkheden

Sprekers:
Prof. Mathijs Lamberigts, prof. Paul van Geest, dr.  Kitty Bouwman, pastoor Gerben Zweers. 
zie het AHI-kanaal op YouTube 

vrijdag 13 november DomusDELA
Houvast  (Augustijnendag 2020)

Houvast. 
Hoe verhouden we ons tot onheil van buiten?


Sprekers, musici:
 
Gerard Rooijakkers, cultuurhistoricus
Ingrid van Neer-Bruggink, classica
Strijps Kamerkoor 
terugkijken zie 
https://domusdela.nl/agenda/augustijnendag 
zie ook agenda of Vriendschap

Joost van Neer, Anke Tigchelaar en Martijn Schrama

interview met Joost van Neer, Anke Tigchelaar en Martijn Schrama over 
de psalmen van Augustinus n.a.v. hun vertaling van psalmen 110-117.  
zie Soundcloud Joop van der Elst 

 

Augustinus Over de psalmen. Uitweidingen 110-117

september 2020  

Over de psalmen 
Uitweidingen 110-117
 [Enarrationes in psalmos 110-117]/ Aurelius Augustinus; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama O.S.A. en Anke Tigchelaar

Augustinus, De stad van God - kaft, vertaling door Gerard Wijdeveld

augustus 2020 

De stad van God - De civitate Dei. 

Augustinus' filosofisch-theologische werk over de wereld en haar geschiedenis heeft vele filosofen, schrijvers en politici beïnvloed. Augustinus' christelijke visie op deze aardse-tijdelijke en die hemelse-eeuwige wereld is een omvangrijk boek van 1300 pagina's.
De vertaling van Gerard Wijdeveld is een van de zeer weinige volledige vertalingen in het Nederlands. Omdat dit boek al jaren is uitverkocht, is het nu als pdf beschikbaar.

Voor een overzicht van Nederlandse vertalingen van Augustinus vanaf 1500 zie de grafiek (Augustinus vertaald in het Nederlands pdf nr 2) en voor De Stad van God - De civitate Dei (pdf nr 8) op de Jubileumpagina

verwacht

Manichaeism and Early Christianity. 
Selected Papers from the 2019 Pretoria Congress and Consultation / edited by Johannes van Oort

(Nag Hammadi and Manichaean Studies, Volume: 99)

augustus 2020 

Mani and Augustine
Collected Essays on Mani, Manichaeism and Augustine / Johannes van Oort

(Nag Hammadi and Manichaean Studies; 97)

The Bible in Christian North Africa. Part I: Commencement to the ‘Confessiones’ of Augustine (ca 180 to 400 CE) 

augustus 2020 

The Bible in Christian North Africa. Part I: Commencement to the ‘Confessiones’ of Augustine (ca 180 to 400 CE) / Edited by: Jonathan Yates and Anthony Dupont.
  (Handbooks of the Bible and Its Reception, 4.1), De Gruyter: 2020

Het ware geloof. Vertaling van De vera religione / Augustinus

juni 2020
Het ware geloof


Het ware geloof [de vera religione] / Augustinus; vertaald door Vincent Hunink, ingeleid door Paul van Geest

Boekenbrochure van het Augustijns Instituut (kaft)

nieuw Boekenbrochure 

De boekenbrochure van het Augustijns Instituuteen overzicht van alle vertalingen (preekbundels, bijbelcommentaren, brieven, confessiones, debatten en ander werk). Met een korte beschrijving bij elke vertaling en een globaal pericopenoverzicht. Gratis te downloaden. Actuele versie: juli 2020 

 

nieuw Soundcloud 

Een overzicht van interviews met vertalers en theologen, vaak met voorgelezen favoriete teksten uit de vertalingen van Augustinus. 

Zie publicaties > Soundcloud

 

Frances-Geest-Kruisweg

Een kruisweg door Paul van Geest. 
Adveniat €  16,50 

Dit spirituele boek is het resultaat van een ongewoon project. Het bevat 14 staties die geschilderd zijn door amateurschilder en hoogleraar Philip Hans Franses (Toegepaste Econometrie) en beschreven zijn aan de hand van Augustinusteksten door hoogleraar Paul van Geest (kerkhistoricus). Paul van Geest schreef tevens een essay over de rol en betekenis van de kruisweg. Hij putte daarbij uit de rijke geschiedenis van deze typisch katholieke vroomheid.  Kardinaal Simonis schreef een voorwoord. 

Bidden met je handen. Augustinus, preken 358A-396

vrijdag 14 februari 2020  

Studiedag Augustijns Instituut Utrecht in samenwerking met LUCE / TST Utrecht:
boekpresentatie: Bidden met je handen 
Augustinus, preken 358A-396 

impressie

Activiteiten
Augustijns Instituut Utrecht

Waarmee kunnen we je helpen als je Augustinus en zijn gedachtegoed op school, op het werk, in de parochie of gemeente wilt promoten?

Kijk eens bij het activititeitenoverzicht.
Daar kun je ook de folder downloaden. 

 

prof. Anthony Dupont

Augustinus leren kennen  

Augustinus is een van de meest inspirerende bekeerlingen uit het christendom. Prof. Anthony Dupont vertelt in ruim 10 minuten wat zijn en ons hart beweegt. 
Zie YouTube> Augustinus leren kennen 

 

p.8 in KNR-bulletin 2019-02 over het Augustijns Instituut

'Augustinus blijft relevant':
Een gesprek over teksten van Augustinus 

Er staat op p. 8-11 in het Bulletin van de KNR 2019/2 een groot artikel over het Augustijns Instituut en zijn activiteiten. O.a. over het belang van Augustinusvertalingen, het houden van lezingen en het begeleiden van bezinningsbijeenkomsten. 

Voor het Bulletin KNR 2019/2 klik hier 

Dagverslag Overdracht kerncollectie

Feestelijke overdracht van de kerncollectie Bibliotheek Augustijns Instituut aan de Tilburg University, Tilburg School of Catholic Theology 
zie Bibliotheek> Overdracht collectie

Nazrina Rodjan - Augustinus, een eigenzinnig Godzoeker

Augustinus, een eigenzinnig Godzoeker

Geen strip maar een graphic novel. Tekeningen en tekst door Nazrina Rodjan; met voorwoord van Paul van Geest. Een initiatief van de Zusters Augustinessen van Sint Monica. Baarn: Adveniat, 2019. € 9,95 Ook verkrijgbaar bij de zrs. Augustinessen, Waterstraat 2, Utrecht.

Huis van barmhartigheid 
Preken over verschillende thema's [sermones de diuersis 336-358] / Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. 

Voor een impressie van de dag
klik op Huis van barmhartigheid (dagverslag)  

dr. Hans Tevel

Interview met Hans Tevel door Joop van der Elst

naar aanleiding 'Brood om van te leven'
Augustinus' verhandelingen 24-54
over het Johannesevangelie' 

zie Soundcloud/Joop van der Elst

 

Dagverslag Overdracht kerncollectie

Feestelijke overdracht van de kerncollectie Bibliotheek Augustijns Instituut aan de Tilburg University, Tilburg School of Catholic Theology 
zie Bibliotheek> Overdracht collectie
Jubileum
Augustijns
Instituut:

Twee korte videoclips 
De video 'Vertaalwerk' gaat in op het vertaalproces: hoe ontstaat een vertaling? De video 'Augustinus in het Nederlands' toont hoogtepunten uit 500 jaar Augustinus in Nederlandse vertalingen.  
  
Vertaalwerk in uitvoering     Augustinus in het Nederlands

 

  

Het Augustijns Instituut heeft als doel de belangstelling voor en de bestudering van Augustinus' spiritualiteit in het Nederlands taalgebied te stimuleren. Het Augustijns Instituut valt onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse  Provincie van de Orde der Augustijnen. 

Cookiebeleid

Op deze website worden via Google Analytics alleen de noodzakelijke cookies verzameld om de website te laten functioneren. Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. De Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder ons beheer vallen.   

 

 

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

Cookiebeleid

Op deze website worden via Google Analytics alleen de noodzakelijke cookies verzameld om de website te laten functioneren. Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. De Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder ons beheer vallen. 

 

Wie is Augustinus? 

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's
meer info bij
starters

 

Snel naar: 

Publicaties- Vertalingen

Publicaties- Studies

Activiteiten A.I. Utrecht

Webarchief
overzicht van
liturgische teksten 
of
thematische teksten 
of
citaten
uit het werk van Augustinus 
 

Databank Opera omnia
Augustini

Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten

Sitemap
zie link bovenaan in deze kolom

 

26 Juni 2021