Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Home > Agenda
zoeken
printen

Agenda

donderdag 19 sept. en 17 okt. Tilburg
Augustinus en het verlangen:
gids voor moderne zinzoekers 

Raad van Kerken TilburgWaar het religie en zingeving betreft, zijn veel moderne mensen hoppers en shoppers: overal aan snuffelen en je nergens op vastpinnen of aan binden. Kerken met hun vaste geloofsinhouden hebben als inspiratiebronnen en bakens afgedaan, denkers en schrijvers over ervaringen van diepere verbondenheid en vervulling van menselijk verlangen zijn de nieuwe bakens. De oude kerkvader Augustinus (354-430) is zo’n bron van inspiratie. Zijn boeken en preken zijn verrassend actueel. Augustinus blijkt een goede gids in de zoektocht naar geluk. Hij kende uit eigen ervaring het rusteloze zoeken en hij besefte als geen ander dat ons verlangen te groot is om door kleine dingen beantwoord te worden. Zo ontdekte hij dat ons bodemloze verlangen pas tot rust komt bij God. Op die manier is Augustinus al eeuwenlang een inspiratiebron voor gelukszoekers.

De Raad van Kerken Tilburg organiseert in samenwerking met de Protestantse Kerk Tilburg, Parochie De Goede Herder, Ekklesia Tilburg, Elim en het Apostolisch Genootschap twee avonden over het denken van Augustinus.

Programma
Eerste avond: donderdag 19 september
Spreker: Ingrid van Neer-Bruggink, medewerker aan het Augustijns Instituut in Utrecht, houdt een inleiding over het leven en de betekenis van Augustinus, bisschop van Hippo. Na de pauze gaat ze met de deelnemers in gesprek.

Tweede avond: donderdag 17 oktober 
Spreker: René Munnik, emeritus hoogleraar filosofie aan de Universiteit Twente en universitair docent wijsbegeerte aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg, houdt een inleiding over Augustinus als gids in de zoektocht naar geluk. Aan de hand van teksten, gedichten, muziek- en kunstwerken gaat hij met de deelnemers op zoek naar antwoorden op de vraag: Wat is dat geluk waar ons verlangen naar streeft? Is het levenslust of zielenrust, is het de vrijheid of de macht?

Locatie     Apostolisch Genootschap, Conservatoriumlaan 175 in Tilburg.
Aanvang  19.30 uur.
Kosten     € 5,00 per avond, inclusief koffie of thee.
Aanmelding vóór 16 september dan wel 14 oktober bij: petrusenpauluskerk@parochiedegoedeherder.nl met vermelding Augustinus.

 

woensdag 13 november 2019 Eindhoven
3de augustijnendag DomusDELA 

 

zat. 16 nov. 2019 Augustijnenklooster Gent  
Augustinusdag 2019 
Augustinus' HARTelijke wijsheid voor vandaag 


Mijn hart -
waar ik ben,
wie ik ben

(Augustinus, conf. 10,4)

Augustinus' hart en hartelijke wijsheid is het thema dit jaar.
Vier sprekers diepen dit thema uit. 
We hopen weer vele belangstellenden te mogen begroeten.

Programma
10.00 uur   Welkom
10.15 uur   Martin Claes
    Augustinus' levende hart van vlees. Hoe de rots Christus
    in een tijd van verdeeldheid door de profeet Ezechiël
    oproept om vaten van barmhartigheid te worden. 
    (Ez. 30,26 en 2Kor.3,1-3)
11.00 uur   koffiepauze
11.15 uur   Gerben Zweers
    Zuiver je hart en niet je kleren
    (opvattingen over genade) 
12.00 uur    Middagmaal 
13.30 uur    Cis Dewaele
   Een straathoekwerker ontmoet Sint-Augustinus: 
   over hoop, woede en moed.
14.15 uur    koffie pauze
14.30 uur    Anne Desmet
   COMPAZ:  Augustijnse spiritualiteit ingebed in
   een eigentijds project.
15.15 uur Afsluiting met een gebedsviering

Inschrijving en betaling:

Augustinusdag - publicateKosten:        € 35,- p.p. inclusief warm eten en de publicatie van de teksten.
Uw betaling geldt als definitieve aanmelding

Aanmelding:
vóór vrijdag 8 november
stuur een mail naar anneke.goovaerts@augustiniana.be
met uw naam en het aantal deelnemers én 

Betaling: 
maak €35,- pp over naar
Bankrek.:        BE52 4220 0845 3109
ten name van: Paters Augustijnen
onder vermelding van: Augustinusdag 2019
Zonder deze vermelding vinden wij uw inschrijving niet terug 

Download de flyer met alle gegevens 
Belgische site AHI met aankondiging Augustinusdag 2019


 

zat. 7 dec. 2019 Boskapel Nijmegen
Bijeenkomst Augustijns Verband  

 
website www.augustijnsverband.nl 

 

 

 

 ========terugblikken =======  


zat. 17 nov. 2018 Leuven
Augustinusdag  Thema: Genade

De 32ste studie- en ontmoetingsdag van het Augustijns Historisch Instituut met boekpresentatie.
Vier sprekers belichten het thema Genade - een ouderwets concept of leven gevende realiteit? Met Augustinus op zoek naar sporen van genade in onze tijd.
Geleefde genade / Trees Versteegen
Het leven zoals het is / Anthony Dupont 
Kunst en genade / Hans Geybels
Als vrije mensen onder de genade / Bart de Bakker 
Drie dimensies van gastvrijheid volgens Augustinus / Anthony Dupont

De lezingen (en meer) zijn gebundeld in: Augustinusdag 2018: Genade / red. Anneke Goovaerts.
Bestelling of informatie: anneke.goovaerts@augustiniana.be 
Meer informatie zie Augustijns Historisch Instituut Leuven-Heverlee

 

 

Terugblik 29 sept. 2018 Utrecht
Studiedag Huis van barmhartigheid


Het Augustijns Instituut organiseerde in samenwerking met het theologisch centrum LUCE op zaterdag 29 september in het Catharijneconvent Utrecht een studie- en ontmoetingsdag met boekpresentatie. Aanleiding is de nieuwe vertaling van Augustinus' preken 336-358 in Huis van barmhartigheidDe dagvoorzitter was Arnold Smeets. Sprekers waren Herwi Rikhof, Elza Kuyk en Hans van Reisen.

Klik hier voor een impressie van de dag   

 

 

Terugblik 29 september 2017 Utrecht 
Studiedag Brood om van te leven


De studiedag rondom de nieuwe vertaling van de Johannestractaten.
Zie het dagverslag bij Publicaties > Brood om van te leven

Familia Augustiniana Nederland

Terugblik 23 september 2017 Heeswijk
Ontmoetingsdag FAN 
'God is je naaste' 
 

bij het begin van de lezing van Gabriël Quicke, FAN-dag 23 september 2017 

In de Abdij Berne Heeswijk hield de Familia Augustiniana een  feestelijke ontmoetingsdag ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan. 
Gastspreker was de Belgische priester en stafmedewerker van het Vaticaan, Mgr. Gabriël Quicke, bekend van zijn boek 'Brug van Barmhartigheid', waarin hij de aandacht voor barmhartigheid bij Augustinus en paus Franciscus met elkaar verbindt.  's Middags volgde de lezing van Denis Hendrickx, abt van de Abdij van Berne, over  religieus leven nu en in de nabije toekomst. 
Een druk bezochte dag; foto's staan op https://www.facebook.com/augustinus.nl/  bij 23 september en een video bij Fb van Lode Caes

"Waar kunnen we God vinden? Ga binnen in je hart. Maar ons hart is kil, verstompt: we hebben last van onverschilligheid, van stilzwijgende medeplichtigheid. Dat maakt ons lelijk en erbarmelijk. Maar God heeft erbarmen met ons. God houdt van ons, heeft ons als eerste lief. Augustinus beschrijft hoe zijn doofheid werd doorbroken, hoe God is binnengebroken. God raakt ons hart, brengt het in beweging zodat wij onrustig worden. Keer terug naar je hart en vandaar naar God. God is schoonheid, Christus is degene die alle mensen in schoonheid overtreft. Wat is die schoonheid dan waarmee wij onze lelijkheid verdrijven? Dat wat Christus ons leerde: naastenliefde, nederigheid. De liefde is de schoonheid van de ziel. Het hart is het sleutelwoord in de spiritualiteit van Augustinus. Hart is bij Augustinus de plaats van ontmoeting. Liefdevolle aandacht voor elkaar maakt de Kerk tot een uitnodigende, hartelijke kerk. 
De kerk groeit niet door te bekeren maar door aantrekkingskracht. Waar religieus leven is, hoort vreugde zichtbaar te zijn. Ook leken, charismatische families delen in deze zending. Ieders charisma doet ertoe. Een gemeenschap vormen betekent elkaar aanvaarden in het anders zijn. Onze tijd heeft passie nodig!"

Een paar woorden uit de lezingen van Gabriël Quicke en Denis Hendrickx op de feestelijke FAN-dag (Familia Augustiniana Nederland) in de abdij Berne in Heeswijk Dinther. 

 

 

top

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

Wie is Augustinus

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's 
meer info bij 
starters

 

Snel naar: 

Publicaties- Vertalingen

Publicaties- Studies


Webarchief 
overzicht van 
liturgische teksten 
 (A-jaar 2013-14) of
tekstfragmenten of
citaten uit het werk van Augustinus 
 

Databank Opera omnia
Augustini
 

Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten

sitemap 
zie link bovenaan in deze kolom

 

27 Augustus 2019