Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Home > Agenda
zoeken
printen

Agenda

 

Laatste ontmoetingsdag,
tevens afscheid van het Augustijns Instituut
zaterdag 15 oktober in Eindhoven

 

Augustijns Instituut 1989 - 2022
       Het einde zonder einde:

       kijk naar het goede,
       vergeet het kwade


       uit: Augustinus’ sermo 213,10

De dag wordt aangeboden aan alle geïnteresseerden in Augustinus en in de augustijnse spiritualiteit, alsmede aan belangstellenden voor de werkzaamheden van het Augustijns Instituut.
U bent van harte welkom in DomusDELA, Kanaalstraat 4, Eindhoven. Dit is de voormalige Augustijnenkerk.

Programma
10.30 u aankomst en ontvangst
11.00    opening door dagvoorzitter drs. Gerard van Hoof O.S.A.
11.15    bijdrage dr. Joost van Neer
            Humor of leedvermaak? 
            Augustinus’ enarratio in Psalmum 113,2
11.45    visuele herinneringen
11.50    bijdrage drs. Ingrid van Neer-Bruggink
            Augustinus onder de vijgenboom:
            de tolle-lege-scène verwoord en verbeeld
            (Confessiones 8,27-30)
12.20    visuele herinneringen
12.25    bijdrage drs. Hans van Reisen
            De liefde als leraar: 
            Augustinus’ De catechizandis rudibus 17
12.55    visuele herinneringen

13.00    lunchbuffet

13.45    heropening door dagvoorzitter
13.50    Het Augustijns Instituut: identiteit en spiritualiteit
            door dr. Martijn Schrama O.S.A.,
            lid van de advies- en beleidscommissie
            van het Augustijns Instituut
14.30    gedachtewisseling met aanwezigen:
            Welke waarde heeft voor u het werk op het Augustijns Instituut (gehad)?
15.00    muzikaal intermezzo door Paul van der Woude, piano
15.20    dank- en slotwoord 
            door Pierre Stikkelbroeck O.S.A., prior provinciaal
15.45    afsluiting door dagvoorzitter
            waarna receptie / boekenverkoop

Schriftelijke aanmelding vóór 8 oktober a.s. bij: 
hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl of jwcm@vanreisen.org Deelname is gratis (maximaal 90 deelnemers). Tijdens de bijeenkomst zijn de dan geldende coronaregels van kracht. Zo nodig ontvangen deelnemers daarover bericht na 10 oktober a.s.

Bereikbaarheid:
Te voet
vanaf station Eindhoven Centraal (8 minuten lopen):
- uitgang Centrum/Taxi’s; Stationsplein oversteken en rechtdoor
- tot T-splitsing; linksaf: Dommelstraat
- tweede straat rechtsaf: Tramstraat.
Het complex DomusDELA bevindt zich aan het einde van de straat. 
De ingang bevindt zich in de foyer, links van de kerk

Met de auto 
Meest nabije parkeergarages zijn
- de Heuvelgalerie (ingang Ten Hagestraat)
- de Lage Landen (ingang Kanaalstraat)

Boekentafel
Tijdens de studiedag is een boekentafel aanwezig met (vrijwel) alle verkrijgbare Nederlandse Augustinusvertalingen. Die is de hele dag raadpleegbaar. Afrekening en betaling (liefst contant) kan alleen tijdens de afsluitende receptie om 15.45 - 16.45 uur.

 

========terugblikken ======= = = = = = = = 

zaterdag 21 november 2021
Augustinusdag Leuven-Heverlee

Augustinus over eenheid: Verbondenheid in een verdeelde wereld

Vier sprekers hebben dit thema toegelicht: 
* Eenheidsdenken bij Augustinus,
   door dr. Bernard Bruning OSA
* Omgaan met eenheid in de kerkelijke praktijk,
   door dr. Jan Bernard Ten Hove
* Regel voor de gemeenschap: eenheid in verscheidenheid,
   door drs. Ingrid van Neer-Bruggink
* Verbondenheid als kracht en uitdaging voor zorgpastoraat,
   door Ilse van Gorp

De bijbehorende bundel met de lezingen kunt u bestellen via
het Augustijns Hist.Instituut Leuven
anneke.goovaerts@augustiniana.be 
Zie het AHI-YouTube kanaal
De volgende Augustinusdag in Leuven is op zaterdag 26 november 2022 

 

 

zaterdag 23 oktober 2021 Catharijneconvent Utrecht 
Studie- en ontmoetingsdag Augustijns Instituut 

Verhandelingen over het Johannesevangelie

Zeven leerlingen waren er aanwezig,
toen Jezus hen in het Meer van Tiberias
vele grote vissen liet vangen, 153 stuks. 
Door dat getal zeven verwijzen die leerlingen
naar het einde van de tijd.
En dat Jezus op de oever stond toen het ochtend werd heeft daar ook mee te maken.
               (vgl. Io.eu.tr. 122,6)

Sprekers:
* dr. Piet Gerbrandy (Universiteit van Amsterdam): 
   Verticaal denken: een poging om allegorese te begrijpen.
* dr. Sjoerd Mulder (Tilburg Univ.: School of Catholic Theology):
   
De Augustinus-optie: oude tips voor de huidige kerk in een
   postchristelijke samenleving.
prof. dr. Caroline Vander Stichele (TU-SCT):
   Augustinus’ interpretatie van de verschijningsverhalen in Johannes 20
* D
e laatste visvangst  boekpresentatie door Hans van Reisen

Voor een impressie van deze dag zie Overzicht Ontmoetingsdagen > De laatste visvangst 

  

Meer impressies van onze ontmoetingsdagen met boekpresentatie zie
Overzicht Ontmoetingsdagen

top

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

Wie is Augustinus

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's 
meer info bij 
starters

 

Snel naar: 

Publicaties- Vertalingen

Publicaties- Studies


Webarchief 
overzicht van 
liturgische teksten 
 (A-jaar 2013-14) of
tekstfragmenten of
citaten uit het werk van Augustinus 
 

Databank Opera omnia
Augustini
 

Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten

sitemap 
zie link bovenaan in deze kolom

 

26 Augustus 2022