Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Home > Agenda
zoeken
printen

Agenda


1 juni  Nederlands Studiecentrum Culemborg
6 juni  Augustijnse Retraite Postel  
19 juni Augustijns collectie Tilburg

 

woensdag 19 juni Tilburg University
feestelijke overdracht Augustijnse collectie 

 

Het Augustijns Instituut is in 1989 door de Nederlandse Provincie der Augustijnen opgericht en gehuisvest in het klooster Mariënhage. Toen het Instituut in 2017 verhuisde naar Utrecht, is besloten de kerncollectie van de wetenschappelijke bibliotheek bijeen te houden en over te dragen aan de Universiteit van Tilburg, in het bijzonder ten behoeve van de School of Catholic Theology van de Universiteit van Tilburg.  

De kerncollectie Augustinus en augustiniana bestaan uit tekstedities vanaf ca. 1500 en verder een breed aanbod aan vertalingen van Augustinus’ werken in de verschillende moderne vreemde talen, zeer veel tekstcommentaren, studies over het leven en de leer van Augustinus, over de geschiedenis van de Orde der Augustijnen en voorts algemene en specifieke theologische encyclopedieën, bibliografieën, lexica, vakspecifieke tijdschriften en proefschriften.

In 2018-19 is de kerncollectie geïntegreerd in de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg, ontsloten via WorldCat en beschikbaar gemaakt voor studenten en onderzoekers.

Op 19 juni 2019 vindt de officiële overdracht van de collectie plaats. Daarbij treedt Pierre Stikkelbroeck, prior-provinciaal van de Augustijnen, op als schenker en wordt de Universiteit van Tilburg vertegenwoordigd door drs. ing. Corno Vromans, directeur van Library and IT Services.

U wordt van harte uitgenodigd bij deze feestelijke bijeenkomst aanwezig te zijn.

PROGRAMMA

13.00     Inloop met koffie en thee in Foyer Dantegebouw

13.30     Opening door de dagvoorzitter DZ 001
Prof. dr. Bart J. Koet. Vice-decaan onderzoek TST en aldaar hoogleraar Nieuwe Testament en Vroegchristelijke Literatuur en mede-directeur Centre for the Study of Early Christianity

13.40     Inleiding dr. Theo Clemens, verantwoordelijke voor de
herbestemming van de bibliotheek
Volg de boeken en evalueer het beleid: 1989-2019

13.55     Inleiding drs. Ingrid van Neer, Augustijns Instituut
Studie en inspiratie. De betekenis van het wereldwijde netwerk van augustijnse instituten.

14.15     Inleiding ds. Arjan Plaisier, missionair predikant en scriba van de PKN
Genade voor de voorganger? Gebruik en bruikbaarheid van Augustinusvertalingen

14.45     Excursie: bezoek aan de speciale tentoonstelling
Bibliotheekgebouw (Gebouw L)

15.30      Pauze Foyer Dantegebouw

15.45      Inleiding prof. dr. Anthony Dupont, KU Leuven
Waarom Augustinus vandaag nog lezen: louter problematisch of hoogst relevant?

16.15      Officiële overdracht en aansluitend receptie

Aanmelden 
De toegang is gratis, aanmelden wordt op prijs gesteld via deze link: https://tiu.nu/BibAug 
Meer informatie, aanmelding en plattegrond van het terrrein zie uitnodiging

 

 

zaterdag 1 juni 2019 Culemborg

NL Schriftelijk Studiecentrum Culemborg
boekpresentatie
 

Het Oudheidkundig Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden te Culemborg e.o.  presenteert op 1 juni heeft het genoegen u uit te nodigen voor de presentatie van de Voetnoot, die door de heer drs. Joop de Vries over het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum Culemborg (NSSC) is geschreven. Het NSSC is in de jaren na de oorlog, van 1946 – 1971,  een gerenommeerd instituut geweest waar cursisten uit heel Nederland afstandsonderwijs voor uiteenlopende studies konden volgen. Het instituut werd geleid door de paters Augustijnen en genoot een uitstekende reputatie.
       Historicus dr. Brian Hefferman, auteur van Een kleine orde met allure zal een lezing houden over de betekenis van de Augustijnerorde voor het onderwijs: Gekweekt tot mannen van Godsdienst en Wetenschap’: de augustijnse inzet voor het onderwijs in Nederland in historisch perspectief.

Programma zie ook flyer

 • inloop vanaf 14.30 uur
 • 15.00 uur Welkom door de voorzitter 
 • Korte PowerPoint presentatie over het NSSC door de auteur
 • Aanbieding eerste exemplaar aan de heren Van Blokland en Van Daal,
   prominenten uit het verleden van NSSC
 • Lezing door Brian Heffernan: 
  Gekweekt tot mannen van Godsdienst en Wetenschap’:
  de augustijnse inzet voor het onderwijs in Nederland in historisch perspectief 
 • Sluiting, rond 16.30 uur 

Aanmelding: a.u.b. uw komst doorgeven bij aanmelden@voetvanoudheusden.nl
De toegang is gratis alsmede ook het eerste kopje koffie   zie ook flyer 
Website: 
Genootschap Voet van Oudheusden Culemborg

Adres:  Gelderlandfabriek, Stationsweg 7, 4101 NG Culemborg. (niet in Theater Fransche School)
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid zowel bij het theater/restaurant als bij het naastgelegen NS-station. 

U kunt de rijk geïllustreerde en dubbeldikke Voetnoot over het NSSC kopen.
De verkoopprijs bedraagt € 6,50. Inclusief verzendkosten € 10,-.  Afhalen kan ook. 

 

6 tm 9 juni 2019 Abdij Postel
Augustijnse Retraite  

 
De Belgische augustijnen organiseren een retraite van donderdagmiddag 6 juni tot en met zondagmiddag 9 juni. Deze vindt plaats in de norbertijnenabdij van Postel. Het thema van deze retraite is Vriendschap en Gemeenschap bij Augustinus. In deze retraite komen ook gebed en kerk ter sprake. Deze retraite is in het bijzonder bedoeld voor mensen die zich nauw verbonden weten met de augustijnen in België en Nederland, of deze verbondenheid nader willen uitdrukken. Verder is iedereen welkom.

We nemen deel aan de gebedstijden van de abdij die drie maal daags plaatsvinden. Er zullen twee inleidingen per dag zijn over het thema. De dag wordt in stilte doorgebracht: aan het einde van de dag is er een gespreksuur waarbij we terugkomen op het geestelijk voedsel dat is aangeboden.

Retraiteleider: pater Bernard Bruning
Organisatie: pater Gerben Zweers
Kosten: 155,00 euro.
Mocht dit bedrag een probleem zijn, schroomt u niet contact op te nemen.

Voor vragen en aanmelding: Gerben Zweers, pastoorzweers@gmail.com 

 

 

zat. 9 nov. 2019 Boskapel Nijmegen
Bijeenkomst Augustijns Verband  

 
website www.augustijnsverband.nl 

 

zat. 16 nov. 2019 Augustijnenklooster Gent 
Augustinusdag 2019   

 

 

 

 

 ========terugblikken =======  


zat. 17 nov. 2018 Leuven
Augustinusdag  Thema: Genade

De 32ste studie- en ontmoetingsdag van het Augustijns Historisch Instituut met boekpresentatie.
Vier sprekers belichten het thema Genade - een ouderwets concept of leven gevende realiteit? Met Augustinus op zoek naar sporen van genade in onze tijd.
Geleefde genade / Trees Versteegen
Het leven zoals het is / Anthony Dupont 
Kunst en genade / Hans Geybels
Als vrije mensen onder de genade / Bart de Bakker 
Drie dimensies van gastvrijheid volgens Augustinus / Anthony Dupont

De lezingen (en meer) zijn gebundeld in: Augustinusdag 2018: Genade / red. Anneke Goovaerts.
Bestelling of informatie: anneke.goovaerts@augustiniana.be 
Meer informatie zie Augustijns Historisch Instituut Leuven-Heverlee

 

 

Terugblik 29 sept. 2018 Utrecht
Studiedag Huis van barmhartigheid


Het Augustijns Instituut organiseerde in samenwerking met het theologisch centrum LUCE op zaterdag 29 september in het Catharijneconvent Utrecht een studie- en ontmoetingsdag met boekpresentatie. Aanleiding is de nieuwe vertaling van Augustinus' preken 336-358 in Huis van barmhartigheidDe dagvoorzitter was Arnold Smeets. Sprekers waren Herwi Rikhof, Elza Kuyk en Hans van Reisen.

Klik hier voor een impressie van de dag   

 

 

Terugblik 29 september 2017 Utrecht 
Studiedag Brood om van te leven


De studiedag rondom de nieuwe vertaling van de Johannestractaten.
Zie het dagverslag bij Publicaties > Brood om van te leven

Familia Augustiniana Nederland

Terugblik 23 september 2017 Heeswijk
Ontmoetingsdag FAN 
'God is je naaste' 
 

bij het begin van de lezing van Gabriël Quicke, FAN-dag 23 september 2017 

In de Abdij Berne Heeswijk hield de Familia Augustiniana een  feestelijke ontmoetingsdag ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan. 
Gastspreker was de Belgische priester en stafmedewerker van het Vaticaan, Mgr. Gabriël Quicke, bekend van zijn boek 'Brug van Barmhartigheid', waarin hij de aandacht voor barmhartigheid bij Augustinus en paus Franciscus met elkaar verbindt.  's Middags volgde de lezing van Denis Hendrickx, abt van de Abdij van Berne, over  religieus leven nu en in de nabije toekomst. 
Een druk bezochte dag; foto's staan op https://www.facebook.com/augustinus.nl/  bij 23 september en een video bij Fb van Lode Caes

"Waar kunnen we God vinden? Ga binnen in je hart. Maar ons hart is kil, verstompt: we hebben last van onverschilligheid, van stilzwijgende medeplichtigheid. Dat maakt ons lelijk en erbarmelijk. Maar God heeft erbarmen met ons. God houdt van ons, heeft ons als eerste lief. Augustinus beschrijft hoe zijn doofheid werd doorbroken, hoe God is binnengebroken. God raakt ons hart, brengt het in beweging zodat wij onrustig worden. Keer terug naar je hart en vandaar naar God. God is schoonheid, Christus is degene die alle mensen in schoonheid overtreft. Wat is die schoonheid dan waarmee wij onze lelijkheid verdrijven? Dat wat Christus ons leerde: naastenliefde, nederigheid. De liefde is de schoonheid van de ziel. Het hart is het sleutelwoord in de spiritualiteit van Augustinus. Hart is bij Augustinus de plaats van ontmoeting. Liefdevolle aandacht voor elkaar maakt de Kerk tot een uitnodigende, hartelijke kerk. 
De kerk groeit niet door te bekeren maar door aantrekkingskracht. Waar religieus leven is, hoort vreugde zichtbaar te zijn. Ook leken, charismatische families delen in deze zending. Ieders charisma doet ertoe. Een gemeenschap vormen betekent elkaar aanvaarden in het anders zijn. Onze tijd heeft passie nodig!"

Een paar woorden uit de lezingen van Gabriël Quicke en Denis Hendrickx op de feestelijke FAN-dag (Familia Augustiniana Nederland) in de abdij Berne in Heeswijk Dinther. 

 

 

top

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

Wie is Augustinus

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's 
meer info bij 
starters

 

Snel naar: 

Publicaties- Vertalingen

Publicaties- Studies


Webarchief 
overzicht van 
liturgische teksten 
 (A-jaar 2013-14) of
tekstfragmenten of
citaten uit het werk van Augustinus 
 

Databank Opera omnia
Augustini
 

Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten

sitemap 
zie link bovenaan in deze kolom

 

20 Mei 2019