Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Contact > Links > Overige links
zoeken
printen

Overige links

Het Vaticaan

De site van het Vaticaan www.vatican.va vermeldt naast de gebruikelijke onderwerpen in aparte rubrieken de Vaticaanse Geheime Archieven, de Bibliotheca Apostolica Vatican (voor collectie zie opac) en de Vaticaanse Musea.
   Wie verder zoekt, komt onder andere de Apostolische brief 'Augustinum Hipponensem' van Johannes Paulus II tegen, ter gelegenheid van het zestiende eeuwfeest van de bekering van Augustinus, gevierd op 28 augustus 1986.

 

 

RKdocumenten

De site www.rkdocumenten.nl is een bronnensite, onstaan op een initiatief van de Stichting Interkerk om kerkelijke documenten zo ruim mogelijk beschikbaar te stellen. Alle beschikbare teksten zijn vertaald in het Nederlands. In de rubriek Documenten staan de bronteksten, bijv. de tekst van de kathecismus, de teksten van concilies, pausen, bisschoppenconferenties etc. In de rubriek Dossiers worden de teksten thematisch gepresenteerd. Hier staat ook een apart dossier over teksten over Augustinus. In de rubriek Bijlagen kan men zoeken naar een bijbelcitaat en in welk kerkdocument dit voorkomt. Onderdeel hiervan is het Denzinger-archief waarin aan de hand van het Denzingernummer wordt doorverwezen naar belangrijke kerkelijke uitspraken.

De Documenta Catholica Omnia is met één miljard woorden en 50.000 bronteksten een enorme site voor bijbelteksten en kerkelijke documenten, maar zeker ook voor alle Grieks en Latijn schrijvende christelijke auteurs. In de alfabetische auteursindex staan de werken op titel. De teksten van de werken van Augustinus zijn overgenomen van de Patrologia Latina van Migne of van de Nuova Biblioteca Agostiniana van Città Nuova.

 

 

Lucepedia

Lucepedia Fac. Katholieke Theologie UvT

In Lucepedia werken journalisten, tekstschrijvers en theologen werken samen aan wetenschappelijke theologische  informatie voor een breed publiek. Lucepedia is opgebouwd uit online dossiers en thema's. Elk dossier bestaat uit een introductietekst gevolgd door wetenschappelijke en populariserende artikelen, interviews in woord en beeld, websites, boeken enzovoorts. Interessant zijn bijvoorbeeld de kerkvaders en de thema's die zij behandelen. Zie onder Patropedia
   Lucepedia.nl is een initiatief van Luce/Centrum voor Religieuze Communicatie van de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.

 

Bibliotheca Augustana

De Bibliotheca Augustana wil met haar "litteraturae et artis collectio" een zo actueel mogelijk overzicht bieden van de Europese literatuur. De teksten zijn deels online van verschillende sites. De indexering is per taal, land, auteur of op jaar.
    Zie bijv. Augustinus - algemeen

 

The Confessions of Saint Augustine

James O'Donnell heeft zijn 3-delig commentaar met vertaling van Augustinus' Confessiones ook online beschikbaar gemaakt op http://www.stoa.org/hippo/ U kunt klikken voor Latijnse tekst, Engelse vertaling of commentaar.  

 

Internet Archive

Het Internet Archive is een grote digitale bibliotheek voor beeld/image, muziek, geluid/audio en teksten. De bronnen bestaan uit zowel oud als hedendaags materiaal. In verschillende formats kan het materiaal worden gedownload. 
    Voorbeelden voor teksten van / over Augustinus:
    De civitate Dei (tekst uit 1475 gepubliceerd door Jensen uit Venetië)
    de hymne Magne pater Augustine (uit het Thesauri hymnologicum Hymnarium, p. 110 nr 117) (gebruik pdf en zoekfunctie).

 

 

Patristics.it 

This international blog www.patristics.it entirely dedicated to the knowledge of the Fathers of the Church, with the aim of providing an agile tool not only to professionals, but to all the interested public. Effective and constantly updated, to know and be better informed on ancient Christian literature, Greek, Latin and in oriental languages, and more generally on the history of ancient Christianity and the early Byzantine age. 

In the form of short articles, the texts will give news of new discoveries, will comment on current affairs, the press and newspapers that deal with literary and historical issues related to those of the blog and will offer an evaluation and an agile study . Through commentary windows on each post, we hope to offer all interested parties a virtual space for further reflection and study, so that a fruitful dialogue can take place between authors and readers.

 

 

Bijbel online

Katholieke Bijbelstichting
De pagina www.bijbel.net is een overzichtspagina van de Katholieke Bijbelstichting in samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap. De www.willibrordbijbel.nl  biedt zowel de katholieke Willibrordvertaling (herziening 1995) als de interconfessionele Nieuwe Bijbelvertaling van 2004. Er is een concordantie en een zoekfunctie. De dagtekst uit de bijbel is volgens het leesrooster van de KBS/VBS. Voor wie nog nooit in de bijbel gelezen heeft, zijn er de Highlights.  

Nederlands Bijbelgenootschap

Surfbijbel Kerst

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de interactieve www.surfbijbel.nl ontworpen. Er zijn  vijf bijbelteksten beschikbaar, ieder in een andere omgeving: als belevenis, als avontuur, met film, geluid, vragen en scorepunten. Entertainment en educatie ineen.

 

 

Diversen

Florarium Temporum
De definitieve versie van het manuscript Florarium temporum online beschikbaar gesteld door de Bayerische Staatsbibliothek. Deze wereldkroniek is geschreven door Nicolaus Clopper jr in het oude klooster Mariënhage Eindhoven. Voor verderder informatie zie Contact>Vragen>Florarium.

Orbis Latinus 
Orbis Latinus / J. G. Th. Graesse. - 2e ed. - Berlin: Richard Carl Schmidt & Co.; 1909.-
    Het vermaarde Orbis Latinus is een belangrijk hulpmiddel voor wie een Latijnse naam in een tekst of op een voorwerp wil herleiden tot de huidige plaats. De editie van 1909 omvat de meest voorkomende plaatsen uit de klassieke oudheid, middeleeuwen en renaissance. 

Omnes Viae

 Tabula Peutingeriana ROMA Omnes Viae

www.omnesviae.org  is een interactief overzicht van het romeinse wegennet rond 300 na Chr. Gebaseerd op de Tabula Peutingeriana kan men de Latijnse naam van steden of dorpen invoeren en zien hoe men in de oudheid reiste. De getoonde route is (voor zover mogelijk) het wegenet van de Tabula Peutingeriana.

Augustinus reisde regelmatig van Hippo Regius (nu Annaba), zijn woonplaats in de romeinse provincie Numidia (nu Algerije) naar Carthago (nu Tunis in Tunesië).  Hippo Regius staat niet op de Tabula Peutingeriana: het ligt circa 150 ten westen van Hippo Diarrhytus (Ippone Diaryto - nu Bizerta) dat vlakbij Carthago ligt.

 

Top 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
03 Maart 2021