Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Contact > Links > Augustijnse sites
zoeken
printen

Augustijnse sites

 O.S.A.   Nederlandse Provincie      Regel van Augustinus    Brevier van Augustinus   Augustijns Verband     Verg. Familia Augustininiana NL    Augustijnse instituten

Ordo Sancti Augustini (O.S.A.)

Het Generalaat van de Augustijnse Orde, de Curia Generalizia OSA, zetelt in Rome. De centrale website van de OSA is www.augustinians.net (nieuw) of  www.osanet.org (oud) met alle informatie over de Orde, niet te verwarren met www.augnet.org de site van de Australische Provincie die ook veel algemene (verwijs-)informatie bevat. Daarnaast zijn er andere augustijnse sites met ieder hun eigen accent.  

Augustinus.it   

www.augustinus.it  of http://www.sant-agostino.it is dé site voor teksten van Augustinus in het Latijn en in diverse vertalingen. Met behulp van de search engine kunt u in de hele site zoeken, dus ook in alle teksten. Handig voor wie een bepaald tekstfragment van Augustinus zoekt! De meest bekende citaten staan apart vermeld in de citatenindex  Florilegio di frasi Agostiniane.
      Binnen deze rubriek Latijnse werken zijn er vier grote subrubrieken : La Vita (zijn leven), il Pensiero (zijn gedachtegoed),   il Santità (spiritualiteit),l'Attualità (doorwerking) van Augustinus met veel informatie over de gebeurtenissen in Augustinus' leven in relatie met zijn schriftelijke publicaties. Er wordt gebruik gemaakt van diverse bronnen waaronder werken van Agostino Trapè. Tevens wordt er tevens verwezen naar andere databanken, opc's en er staan artikelen over het leven en de invloed van Augustinus.
     Bovendien biedt deze site een groot iconografisch overzicht met betrekking tot publicaties van Augustinus: boekillustraties, fresco's, boekminiaturen, sculpturen etc. van schilders als Botticelli, Nelli, Gozzoli en Scorel. Alle afbeeldingen met bronvermelding zijn on-line beschikbaar.
    Deze belangrijke site wordt beheerd door de Augustijnen van Tolentino.

De Italiaanse provincie van de Orde der augustijnen heeft met het Centro Culturale Agostiniano www.agostiniani.info  een veelzijdige site. Aangezien Italië de bakermat van de Orde van de Augustijnen is, is er ook informatie over de geschiedenis van de Orde te vinden met interessante links.

 

De augustijnse website genoemd naar Augustinus' verblijf in Cassiciacum (bij Milaan) www.cassiciaco.it  is een virtueel landhuis met kamers vol cultuur: zo is er de Vita van Augustinus met aandacht voor o.a. films; het augustijnse Afrika met archeologische sites. Citaten uit het werk van Augustinus beschrijven het dagelijks leven in Cassiciacum, er is een iconografische gedeelte met afbeeldingen van Augustinus op schilderijen, fresco's etc. voorzien van een beschrijving, die chronologisch, geografisch, thematisch of naar schilder in te delen zijn; een moderne 1300 km lange Cammino di Sant' Agostino, zijn Opera omnia thematisch ingedeeld. En natuurlijk informatie over het ontstaan van de Orde der Augustijnen.

De Spaanse provincie van de augustijnen maakt gebruik van het Centro Teológico San Agustín 
www.agustinosctsa.com/index.php 

De Duitse provincie van de Orde der Augustijnen maakt gebruik van twee bekende sites: www.augustinus.de welke site beheerd wordt door het Zentrum für Augustinusforschung voor informatie over Augustinus en www.augustiner.de voor informatie over de activiteiten van de Duitse augustijnse Orde.  

 

 

 
Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen

De site van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen www.augustijnen.nl  biedt informatie over Augustinus, de heiligen van de Orde en vooral over de Augustijnse conventen in Nederland. Op deze site staan de tekst van de Regel en het Augustinus-Brevier online.

De Regel van Augustinus 

De tekst van de Regel - Regula staat zowel in het Nederlands als in het Latijn op de site van de Nederlandse Augustijnen.
in boekvorm verschenen als
     • Regel voor de gemeenschap / Augustinus van Hippo ; vertaling en commentaar van T.J. van Bavel . - Averbode : Altiora, 1982. - 142 p. ; 21 cm. - ISBN : 90-317-0508-X
[flaptekst]   Kern van de Regel van Augustinus is de opbouw van een ideale personen-gemeenschap als bijdrage tot de vermenselijking van de wereld. De Regel van Augustinus is een indringende oproep tot evangelische gelijkheid onder alle mensen. Niemand kan ontkennen dat het tot stand brengen van rechtvaardige en liefdevolle relaties met elkaar de grootste en meest wezenlijke opdracht is voor de mensheid. Het is ongetwijfeld ook de meest moeilijke opdracht

 

Augustinusbrevier

Het Augustinus-Brevier presenteert elke dag een andere Nederlandse tekst uit het werk van Augustinus ter overweging. In boekvorm verschenen als
    •  Augustinus-brevier / [Augustinus] ; samengesteld door Louis Janssen, OSB. - Leuven : Castrum V.Z.W. Abdij Keizersberg, 1984. - 803 p. ; 22 cm (uitverkocht)

Vergelijkbaar is de Engelse variant, met dagteksten Augustine Day by Day In boekvorm verschenen als
    •   Augustine Day by Day: : Minute meditations for every day taken from the writings of Saint Augustine / Compiled and edited by John E. Rotelle OSA. - New York : Catholic Book Publishing, 1986. - 192 p.; 17 cm.
    •  Augustine Day by Day : II: Daily readings from the sermons of Saint Augustine / Saint Augustine ; comp. and ed. by John E. Rotelle, OSA . - Villanova : Augustinian Press, 1995. - 416 p.; 18 cm. – ISBN : 0-941491-77-3

  De augustijnse instituten behoren tot de Orde der Augustijnen. Het Generalaat van Ordo Sancti Augustini is gevestigd in Rome.
Webadres www.osanet.org of www.aug.org 

Augustijns Verband

www.augustijnsverband.nl  vormt een platform, waarin verschillende religieuze instituten, verenigingen en kerkelijke instellingen samenwerken. Zij ontlenen hun inspiratie in belangrijke mate aan de kerkvader Augustinus.
   Doel van het platform is initiatieven te ontwikkelen en te realiseren om aspecten van augustijnse spiritualiteit te behoeden, te verstevigen of te vernieuwen.

 


Familia Augustiniana Nederland

De Vereniging Familia Augustiniana Nederland (F.A.N.) is een vereniging van lekengemeenschappen geïnspireerd door Augustinus en de Augustijnen. De vereniging bestaat uit plaatselijke Familiagemeenschappen verspreid over Nederland. De leden zijn mannen en vrouwen die regelmatig samenkomen om elkaar in een geest van vriendschap te ontmoeten, om tijd te nemen voor bezinning aan de hand van wat Augustinus gezegd en geschreven heeft en voor gezamenlijk gebed. Uitgaande van hun eigen levenssituatie stellen de leden zich ten doel om, verbonden met de Orde der Augustijnen, in oecumenische geest hun leven te richten naar de weg die Jezus Christus wijst.

 

Overige Augustinussites 

 

James J. O'Donnell

De classicus en ICT-specialist prof. dr. James J. O'Donnell gaf in 1994 een on-line werkcollege over Sint Augustinus en zo ontstond deze website met een eigen afdeling Augustinus. De site bleef bekend om zijn ICT-toepassingen: het bood als eerste een on-line project voor het maken van een commentaar op bepaalde tekstgedeelten van Augustinus. Nu staat online O'Donnell's eigen 3-delig commentaar op de Confessiones.  

Top 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
06 Februari 2019