Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
97 415 perf. iust.

De perfectione iustitiae hominis liber unus

De volmaaktheid van de rechtvaardigheid.
-Antipelagiaans-
Brief aan de bisschoppen Eutropius en Paulus. Uiteenzetting door middel van vragen en korte antwoorden. De volmaaktheid en de volheid van de rechtvaardigheid kunnen met behulp van de natuurlijke deugden niet zonder genade worden bereikt. Verdere toelichting door schriftuurlijke argumenten waarop de pelagianen zich beroepen, te ontzenuwen en andere ervoor in de plaats te stellen.

~ ~
WorksSA ; 1/23
FathersChurch ;
AncientCW ;
NicenePNF ; 5 zie http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf105.toc.html 
SA-Gnade ; 2
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ; 21
OeuvresComplètesSA ; 17
NBA-Opere ; 17/1
ObrasSA ; 35
CCSL ;
CSEL ; 42

AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen