Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
9 419 an. et or.

De anima et eius origine libri quattuor

De ziel en haar oorsprong, vier boeken.
-Antipelagiaans-
Gericht tegen de opvattingen van Vincentius Victor.
Boek 1 is opgedragen aan de lekenmonnik Renatus. Weerlegging met schriftuurlijke argumenten waarop Victor zich beroept bij zijn standpunt dat de menselijke ziel niet bij de voortplanting wordt geschapen, maar bij ieder afzonderlijk opnieuw wordt ingeblazen. Boek 2 is opgedragen aan de priester Petrus en gaat eveneens in op de ideeën van Victor. Petrus wordt aangespoord van zijn dwalingen terug te keren. In het derde en vierde boek richt Augustinus zich tot Victor zelf. Boek 3 behandelt dezelfde punten als de eerste twee boeken. In boek 4 wordt ten slotte nauwkeuriger op twee punten ingegaan die Victor heeft ingebracht over de oorsprong van de ziel en over de onlichamelijkheid van de ziel.

~ ~
WorksSA ; 1/23
FathersChurch ;
AncientCW ;
NicenePNF ; 5 zie http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf105.toc.html
SA-Gnade ; 3
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ; 22
OeuvresComplètesSA ; 15
NBA-Opere ; 17/2
ObrasSA ; 3
CCSL ;
CSEL ; 60

AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen