Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
88 419 nupt. et conc.

De nuptiis et concupiscentia ad Valerium libri duo

Huwelijk en begeerte, twee boeken.
-Antipelagiaans-
Dit werk is geschreven voor Valerius. Boek 1 gaat in op het aan Augustinus gerichte verwijt dat zijn visie op de erfzonde tevens een veroordeling van het huwelijk zou inhouden. In het huwelijk kan voor de vleselijke begeerte, als lust opgevat, geen goede functie zijn weggelegd. Toch is Augustinus ervan overtuigd dat het kwaad van de vleselijke begeerte het goede van een huwelijk niet kan vernietigen. Boek 2 bevat een stellingname tegen anonieme uittreksels uit een geschrift van Julianus van Aeclanum aan Turbantius, waarin Julianus op Augustinus' eerste boek had gereageerd. Augustinus wordt daarin verweten het vrije wilsbesluit van een mens te ontkennen, het goede van het huwelijk te verloochenen, pasgeborenen als beeld van de duivel in plaats van als beeld van God te beschouwen en de natuur als een kwaad te zien.

~ ~
WorksSA ; 1/24
FathersChurch ;
AncientCW ;
NicenePNF ; 5 zie http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf105.toc.html 
SA-Gnade ; 3
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ; 23
OeuvresComplètesSA ; 15
NBA-Opere ; 7/1 = 18
ObrasSA ; 35
CCSL ;
CSEL ; 42

AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen