Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
65 426 gr. et lib. arb.

De gratia et libero arbitrio liber unus

De genade en de vrije wilskeuze.
-Antipelagiaans-
De goddelijke genade en de menselijke vrije wilskeuze staan niet tegenover elkaar. Genade wordt niet vanwege goede werken in een mens uitgestort, maar zij kunnen er wel een uitdrukking van zijn. Genade wordt evenmin verstrekt vanwege de wil tot goede werken.

~ ~
WorksSA ; 1/26
FathersChurch ; 59
AncientCW ;
NicenePNF ; 5 zie http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf105.toc.html 
SA-Gnade ; 7
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ; 24
OeuvresComplètesSA ; 16
NBA-Opere ; 20
ObrasSA ;
CCSL ;
CSEL ;

AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen