Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
64 418 gr. et pecc. or.

De gratia Christi et de peccato originali libri duo

De genade van Christus en de erfzonde, twee boeken.
-
Antipelagiaans-
Tegen de opvattingen van Pelagius en Caelestius. Boek 1 gaat over Christus' genade en in het bijzonder over de vraag of de genade ook kan worden teruggevonden in de natuur en het vrije wilsbesluit van een mens, of alleen in de wet en het onderricht. Boek 2 gaat over erfzonde en kinderdoop. De pelagianen ontkennen de erfzonde en daarmee de noodzaak van de kinderdoop.

~ ~
WorksSA ; 1/23
FathersChurch ;
AncientCW ;
NicenePNF ; 5 zie http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf105.toc.html 
SA-Gnade ; 2
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ; 22
OeuvresComplètesSA ; 15
NBA-Opere ; 17/2
ObrasSA ; 6
CCSL ;
CSEL ; 42

AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen