Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
63 387 gramm. De grammatica
(Ars breviata)
De grammatica (Regulae) (Ars breviata)
-Leerboek-
Dit geschrift maakt deel uit van een onvoltooid gebleven project van de disciplinarum libri waarbij Augustinus zich had voorgenomen de verschillende artes uiteen te zetten. In dit boek over de grammatica worden de Latijnse taalregels beschreven.
~ ~
WorksSA ;
FathersChurch ;
AncientCW ;
NicenePNF ;
SA-Gnade ;
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ;
OeuvresComplètesSA ;
NBA-Opere ; 36
ObrasSA ;
CCSL ;
CSEL ;
AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen