Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
62 417 gest. Pel.

De gestis Pelagii liber unus

De gebeurtenissen rond Pelagius.
-Antipelagiaans-
Verslag van de synodehandelingen te Diospolis in Palestina in 415, waar Pelagius door veertien katholieke bisschoppen werd verhoord en van ketterij werd vrijgesproken, terwijl in het verslag wordt aangetoond dat het onderricht van Pelagius niet als katholiek kan worden beschouwd. Het werk is opgedragen aan Aurelius, bisschop van Carthago.

~ ~
WorksSA ; 1/23
FathersChurch ; 86
AncientCW ;
NicenePNF ; 5 zie http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf105.toc.html 
SA-Gnade ; 2
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ; 21
OeuvresComplètesSA ; 15
NBA-Opere ; 17/2
ObrasSA ; 9, 9bis
CCSL ;
CSEL ; 42

AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen