Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
59 389 Gn. adu. Man.

De Genesi aduersus Manicheos libri duo

Uitleg van Genesis 1-3 tegen de manicheeërs, twee boeken.
-Antimanicheïsch, Exegese-
De boeken zijn nadrukkelijk tegen de manicheeërs geschreven ter verdediging van de canoniciteit van het Oude Testament. In boek 1 uitleg over Gn 1,1-2,3. In boek 2 uitleg over Gn 2,4-3,24. Hoofdzakelijk uitleg volgens de allegorische beginselen. Aan het einde van het tweede boek uiteenzetting over enkele verschillen tussen manicheïsche en katholieke opvattingen.

Onze wereld in wording. Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen. [De Genesi aduversus manichaeos & De Genesi ad litteram liber unus imperfectus]  / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Leo Wenneker, Sander van der Meijs en Hans van Reisen. - Budel: Damon, mei  2016.  200 p. ISBN: 9789460362224 hb
~ ~ 

WorksSA ; 1/13
FathersChurch ; 84
AncientCW ;
NicenePNF ;
SA-Gnade ;
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ; 50
OeuvresComplètesSA ; 4
NBA-Opere ; 9/1
ObrasSA ; 15
CCSL ;
CSEL ; 91

AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen