Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
58 401 Gn. litt. De Genesi ad litteram libri duodecim
De letterlijke betekenis van Genesis 1-3, twaalf boeken.
-
Exegese-
Uitleg van Gn 1,1-3,24, nadrukkelijk beperkt tot de letterlijke of historische betekenis van de tekst. In zijn Nalezingen toont Augustinus zich niet enthousiast over het resultaat: er is meer gezocht dan gevonden. Van het gevondene is maar weinig bewezen. Het overige is zo geformuleerd alsof het nog onderzocht moet worden (retr. 2,24). Het commentaar is als volgt over de verschillende boeken verdeeld: boek 1 over Gn 1,1-5; boek 2 over Gn 1,6-19; boek 3 over Gn 1,20; boek 4 over Gn 2,1 en volgt een kwestie over Gn 1,5; boek 5 over Gn 2,4-6; boek 6 over Gn 2,7; boek 7 eveneens over Gn 2,7; boek 8 over Gn 2,8-9; boek 9 over Gn 2,18; boek 10 over de oorsprong van de zielen; boek 11 over Gn 2,25; boek 12 over het paradijs en de verschillende soorten aanschouwingen.
~ ~
WorksSA ; 1/13
FathersChurch ;
AncientCW ; 41 (= boek 1-6) ; 42 (= boek 7-12)
NicenePNF ;
SA-Gnade ;
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ; 4/1 ; 4/2
BA-Oeuvres ; 48 ( = boek 1-7) ; 49 (= boek 8-12)
OeuvresComplètesSA ; 4
NBA-Opere ; 9/2
ObrasSA ; 15
CCSL ;
CSEL ; 28/1
AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen