Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
55 421 ench.

De fide spe et caritate liber unus

Handboek over geloof (c. 9-113), hoop (114-116) en liefde (117-122).
-Dogmatiek-
Geloofsinstructie voor Laurentius: hoe moet God worden aanbeden en hoe wordt in de Schrift bepaald wat ware wijsheid is voor een mens? Het grootste gedeelte bevat een uitleg van het geloof naar de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis als vertolking van de Schriften. Allerlei kwesties over de afzonderlijke geloofsartikelen komen aan de orde. Het werk biedt daarom een compact overzicht van Augustinus' theologische opvattingen.

Handboekje over geloof, hoop en liefde = Enchiridion ad Laurentium de fide spe et caritate / Augustinus van Hippo ; ingeleid en vertaald door T.J. van Bavel . - Leuven : Peeters, 2008. -   IV, 101 p.- ISBN: 978-90-429-2021-7.
~ ~
WorksSA ; 1/8
FathersChurch ; 2
AncientCW ; 3
NicenePNF ; 3 zie http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf103.toc.html 
SA-Gnade ;
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ; 13
BA-Oeuvres ; 9
OeuvresComplètesSA ; 12
NBA-Opere ; 6/2
ObrasSA ; 4 ; 41
CCL ; 46
CSEL ;

AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen