Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
50 397 c. Faust.

Contra Faustum Manicheum libri triginta tres

In discussie met de manicheeër Faustus, 33 boeken.
-Antimanicheïsch-
Reactie op een werk van Faustus van Mileve. Steeds worden passages uit het werk van Faustus aangehaald als voert Faustus zelf het woord. De disputen gaan over het gezag van de wet en de profeten, de God van Israël, de incarnatie en de waarde van het Nieuwe Testament.

~ ~
WorksSA ; 1/20
FathersChurch ;
AncientCW ;
NicenePNF ; 4 zie http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf104.toc.html
SA-Gnade ;
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ;
OeuvresComplètesSA ; 14
NBA-Opere ; 14/1 (= boek 1-19) ; 14/2 (= boek 20-33)
ObrasSA ; 31
CCSL ;
CSEL ; 25/1

AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen