Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
35 428 perseu.

De dono perseuerantiae liber ad Prosperum et Hilarium secundus
De dono perseverantiae liber ad Posperum et Hilarium secundus

De gave van volharding.
-Antipelagiaans-
Net zoals nr. 99 praed.sanct. gericht aan Prosperus en Hilarius. De eerste helft handelt over het genadekarakter van de volharding en de samenhang ervan met de voorbestemming. De tweede helft over de bedenkingen van de tegenstanders tegen predestinatie en genade.

Twee tractaten. Geschreven door den heylighen Oudt-Vader Augustinus / Dirck Vlack de Ionghe, Amsterdam: Kloppenburgh, 1621. - p. 45-98. 

Vier antipelagiaanse geschriften / Aurelius Augustinus ; vertaling [uit het Latijn] Izak Wisse en Raf Debaene ; ingeleid door Anthony Dupont en Mathijs Lamberigts. - Kampen : Klement, 2014, ISBN: 978-90-8687-125-4. [Kalmthout] : Pelckmans, 2014, ISBN: 978-90-289-7558-3.- 414 p. ; 23 cm.
~ ~
WorksSA ; 1/26 (also: Selected writings on grace and Pelagianism)
FathersChurch ; 86
AncientCW ;
NicenePNF ; 5 zie http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf105.toc.html 
SA-Gnade ; 7
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ; 24
OeuvresComplètesSA ; 16
NBA-Opere ; 20
ObrasSA ; 6
CCSL ;
CSEL ;

AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen