Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
122 412 spir. et litt.

De spiritu et littera

De geest en de letter.
-Antipelagiaans-
Uitvoerige beschouwing over 2 Kor 3,6: De letter doodt, maar de geest maakt levend. Dit geschrift is ontstaan als reactie op een verweer van Marcellinus op Augustinus' De peccatorum meritis et remissione. Een mens is zonder Gods hulp niet tot enig goed in staat omdat de goede daden van een mens voortkomen uit een goede wil. De menselijke wil wordt door Gods genade op het goede afgestemd.

De geest en de letter / Augustinus ; ingel., vert. en geann. door Joost van Neer, Anke Tigchelaar en Izak Wisse. - Kampen: Agora, 2002. - ISBN: 90-289-2995-9. - Latijn-Nederlands. -
~ ~
WorksSA ; 1/23 (also: Selected writings on grace and Pelagianism)
FathersChurch ;
AncientCW ;
NicenePNF ; 5 zie http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf105.toc.html 
SA-Gnade ; 1
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ;
OeuvresComplètesSA ; 17
NBA-Opere ; 17/1
ObrasSA ; 6
CCSL ;
CSEL ; 60

AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen