Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
111 426 retr.

Retractationum libri duo

Nalezingen, twee boeken.
- Autobiografie-
Een overzicht van Augustinus' afzonderlijke werken. Niet volledig, vaak een korte schets over aanleiding en historische achtergrond en kanttekeningen bij passages, waarover Augustinus in de loop van jaren anders is gaan denken. In boek 1 de werken die geschreven zijn toen Augustinus nog geen bisschop was. In boek 2 de werken uit zijn bisschopsperiode.

~ ~
WorksSA ; 1/02
FathersChurch ; 60
AncientCW ;
NicenePNF ;
SA-Gnade ;
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ; 14
BA-Oeuvres ; 12
OeuvresComplètesSA ; 1
NBA-Opere ; 2
ObrasSA ; 40
CCSL ; 57
CSEL ; 36

AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen