Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
109 397 reg. 1
reg. 2
reg. 3

Regula 1 (= Obiurgatio) (= Ep. 211)
Regula 2 (= Ordo monasterii = regula secunda)
Regula 3 (= Praeceptum = regula ad seruos Dei)

Leefregel voor de dienaren van God.
-
Moraaltheologie-
Samenvatting van mondelinge conferenties voor de leden van de religieuze leefgemeenschap over de inrichting en praktijk van het gemeenschapsleven.

De regel van Augustinus / ingeleid door Kees Fens ; vertaald door Vincent Hunink. - Amsterdam : Athenaeum, 2005. - 61 p. - ISBN : 90-253-0212-2.-

Regel voor de gemeenschap
/ Augustinus ; vert. en commentaar door Tarsicius Jan van Bavel. - Kampen: Kok, 1991. - ISBN: 90-242-6152-X
Tekst van de Regel online in Latijn en Nederlands:
~ ~
WorksSA ;
FathersChurch ;
AncientCW ;
NicenePNF ;
SA-Gnade ;
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ;
OeuvresComplètesSA ; 3
NBA-Opere ; 7/2 (= Praeceptum) ; 23 (= Obiurgatio = Ep. 211)
ObrasSA ; 40
CCSL ;
CSEL ; 57 (Obiurgatio = Ep. 211)

AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen